Logo

Servicii pentru angajatori :

Credite pentru intreprinderi mici si mijlocii

1. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca acorda credite in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor de somaj, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale, precum si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice, in scopul crearii de noi locuri de munca in special pentru someri.

2. Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata ulterior, a Normelor Metodologice ale MMSSF si ale BNR, beneficiarii de credite trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

3. Agentii economici pot beneficia de credite din bugetul asigurarilor de somaj pentru finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar, credit rambursabil in termen de 1 an de zile, fara perioada de gratie; credit pentru cheltuieli de capital (utilaje si echipamente, instalatii, constructii, amenajari), rambursabil in 3 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni; finantare concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital. Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pana la 75% din valoarea proiectelor prezentate diferenta de minim 25% o reprezinta aportul propriu. Aferent acordarii creditelor pentru cheltuieli de capital forta de munca se ocupa in termen de maxim 6 luni, iar pentru creditele pentru materii prime si materiale in decursul a 60 de zile de la data punerii la dispozitie a creditului acordat.

4. Creditele se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze, suma acordata pentru un loc de munca nou creat se stabileste anual iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat este de 20.000 mii lei RON, fara insa ca suma totala a creditului sa depaseasca 1.500.000 RON pentru fiecare beneficiar de credit.

5. Pentru judetele in care se inregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, iar pentru judetele cu o rata medie anuala a somajului mai mare decat rata medie la nivel national creditele se acorda cu dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

6. Beneficiaza de credite, in conditile legii, cu dobanda de 25% din dobanda de referinta a BNR si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legi.

7. Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membri asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.

8. Garantiile bancare constituite sunt limitate doar la valoarea creditului si a dobanzii aferente si se pot constitui intr-un mix de garantii reale si/sau personale. Creditele bancare pot fi acordate numai daca solicitantul prezinta garantii reale si/sau personale, care trebuie sa acopere creditul, dobanda si comisioanele.

9. Agentii economici interesati pot obtine mai multe informatii legate de activitatea de acordare a creditelor cu dobanda avantajoasa de la AJOFM Maramures.

A. Subventionarea locurilor de munca

Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale. (art. 78)

Subventiile prevazute mai sus se acorda la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare, privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata din rindul somerilor, cu contract individual de munca, pe perioada determinata de cel mult 12 luni (art.79)

Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din rindul somerilor este:

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamint sunt scutiti pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada pentru fiecare absolvent:

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din rindul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni (Art. 80.)

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu , anterior termenului prevazut mai sus, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta, a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in virsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, sunt scutiti pe o perioada de 12 luni de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii si primesc lunar pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara GARANTAT IN PLATA, IN VIGOARE CU OBLIGATIA MENTINERII RAPORTURILOR DE MUNCA sau de serviciu cel putin 2 ani.

De facilitatile prevazute mai sus, cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator, pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita d virsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pina la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj.

B. Credite din bugetul asigurarilor pentru somaj

Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

C. Facilitati acordate angajatorilor

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din rindul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentind contributia de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.

Reducerea contributiei se acorda incepind din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar, cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, in conditiile prevazute la alin. (1), din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv (art.93).

Angajatorii sunt obligati sa depuna pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Termenul de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie si termen de plata.

In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, se aplica reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.

D. Raspunderea juridica

Nevirarea contributiei lunare de catre angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 2,5 % aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, precum si nerespectarea obligatiei de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1% aplicata asupra salariului de baza lunar brut constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 1 an sau cu amenda. Retinerea de catre angajator de la salariati a contributilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite conform reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda. Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale sa constituie infractiune:

Amenda 1500-2500 RON Amenda 2500-5000 RON